Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Στενής, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Λαμπίδης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99625004
   
Ονοματεπώνυμο: Σάββας Χαραλάμπους (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99675041
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Χριστοδούλου
Τηλέφωνο: 99764301
   
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Μιχαήλ
Τηλέφωνο: 99447840
   
Ονοματεπώνυμο: Αλέξης Κουντουριώτης
Τηλέφωνο: 99744716